In Turkey, the Real Opposition Is on the Left - Jacobin magazine

Türkiye’de Gerçek Muhalefet Sol Tarafta – Jacobin Dergisi

Sosyal Özgürlük Partisi’nin politik stratejisi, Türkiye’nin demokratik bir cumhuriyete ihtiyaç duyduğu fikrine dayanmaktadır. Biz, Türk burjuvazisinin sürekli ihmal ettiği ve sonunda tamamlamadığı kapsamlı bir demokratik dönüşümün, ancak işçi sınıfı ve ezilenler tarafından desteklenen bir siyasi güçle gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz.

Türk devletini, Osmanlı Devleti’nin restorasyonu olarak ortaya çıkan zorba bir burjuva devleti olarak görüyoruz. Bu devletin yerine, halkın doğrudan demokratik katılımcı organları olan konseylerin gücünü savunuyoruz.

Bu hedefe ulaşma yolunda, son dönemdeki sosyal mücadelelerle talep edilen reformları destekliyoruz – çalışma saatlerinin azaltılması, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, grev hakkı, kilit vurmaların yasaklanması, kadınlar için eşit haklar, çeşitli çevresel krizlere ve doğanın kapitalist aşırı sömürüsüne karşı mücadeleler, etkili bir çocuk hakları politikasının uygulanması, Kürtlerin tüm varoluşsal haklarının anayasal güvence altına alınması, adını hak eden laikliğin uygulanması gibi diğer politikalar.

Bu hakları ve reformları garanti edebilecek yeni bir halk anayasasının oluşturulmasını savunuyoruz. Bu anayasa, sermaye ile emek arasındaki güç dengesinde gerçek bir değişiklik anlamına gelir ve insanlara gelişme, kendi kendini örgütleyebilme ve çıkarlarını daha etkili bir şekilde savunma fırsatı verir. Biz, bu değişikliğin sosyalizm mücadelesini ileriye taşıyacağını düşünüyoruz. Bu tür bir değişim sadece retorik olamaz, aynı zamanda somut değişikliklere de ihtiyaç vardır.

Parlamentoda sesimizi, işçi sınıfının ve ezilenlerin örgütlenmesini güçlendirmek ve insanların endişelerini ve taleplerini temsil etmek için kullanacağız.